Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu

   „Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.“ 1. Tes 5, 11

Klub dobré naděje

Klub dobré naděje je místem, kde je vítáno každé dítě; ať už věřící nebo to, které o Pánu Bohu nikdy neslyšelo. Scházíme se jednou týdně kromě prázdnin a svátků. Na programu jsou křesťanské písně a chvály, společné modlitby, biblické vyprávění a vyučování, hry. Děti se na klubu dozví, kdo je Pán Bůh, kdo je Ježíš Kristus, co je to hřích, Bible, modlitba, kdo je Satan a jak může být člověk díky Boží milosti zachráněn od věčného trestu.

Několikrát do roka Klub dobré naděje pořádá dětskou slavnost, neboli párty, kam jsou zvané opět všechny děti a kde je kromě napínavého příběhu, písní a her čeká ještě vyrábění a občerstvení.
Klub dobré naděje i jeho párty jsou zdarma a rodiče jsou kdykoliv vítáni.

V rámci klubu také zřídka pořádáme společné víkendy, kdy nás v sobotu i v neděli provází jedno téma, o kterém si povídáme, zpíváme a které výtvarně či jinak ztvárňujeme. Na nedělní bohoslužbě s dětmi zpíváme a vyprávíme o zážitcích ze společných chvil.
Již byly uspořádány dva příměstské tábory s názvy Královna Ester a Klaunův úkryt.

O vedení klubu a jeho akcí se s Boží pomocí stará převážně mládež našeho sboru.