Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu

   „Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.“ 1. Tes 5, 11

Program bohoslužeb

Čtvrtek

  16:30 

 Skupinka sester

Čtvrtek

  17:00 

 Klub dobré naděje

Pátek

  17:00 

 Modlitební chvíle

Pátek

  18:00 

 Biblická hodina

Sobota

  16:30 

 Setkání dorostu

Sobota

  18:00 

 Setkání mládeže

Neděle

    9:30 

 Nedělní shromáždění

Neděle

  16:00 

 Nedělní shromáždění

Neděle

  15:00 

 Bohoslužba na stanice Tři Sekery

 každá sudá neděle v měsíci