Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu

   „Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.“ 1. Tes 5, 11


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/web/virtuals/49801/virtual/www/subdom/cheb/templates/churchartisteer/functions.php on line 177

BUBA KAREL (1.12.1906-leden 1993)

altBratr kazatel Karel Buba se narodil ve Stonavě, poblíž Karviné v chudé rodině Janu Bubovi a Anně, rozené Makalové. Rodiče patřili do evangelické církve. Jeho dva sourozenci se jmenovali Emilie a Amálie. Jako chlapec z chudé rodiny musel již ve čtrnácti letech pracovat jako horník na dole Gabriela v Karviné a pracoval tak deset let, aby pomáhal rodičům v zajištění obživy. Živé víry ve Spasitele nabyl v osmnácti letech ve shromáždění „Křesťanské společnosti“ při službě misijního inspektora bratra Urbana. Přivedlo ho to k hlubokému studiu Bible a další duchovní literatury. Zároveň byl přiveden k rozhodnutí pracovat na Božím díle. Duchovní práci začal službou dětem ve dvou početných nedělních školách a mezi mládeží evangelické církve augšpurského vyznání. Ve 24 letech se dostal do spojení s Armádou spásy a otevřela se pro něho nová možnost duchovního uplatnění v této organizaci. V roce 1928 byl poslán do kadetní školy Armády spásy v Praze a 10. dubna 1929 byl jmenován poručíkem. Plných 18 let stál v této náročné práci, která se konala na ulicích, v restauracích a v dalších místech a v řadě míst podobného charakteru, kde bylo třeba šířit zvěst evangelia Kristova. Při této práci se Karel Buba seznámil s kapitánkou Armády spásy Boženou Chottovou, ženou vzácné trpělivosti a obětavosti a oženil se s ní v Hradci Králové v červnu 1938. Narodily se jim čtyři děti: Syn Karel (1939), dcera Božena, Pavel, Petr. Po skončení druhé světové války Karel Buba odešel z Armády spásy a přihlásil se k duchovní práci v Bratrské jednotě baptistů. Kazatelskou činnost začal v libereckém sboru BJB v listopadu 1946, po půldruhém roce odešel do Ostravy, kde zdejšímu sboru sloužil od května 1548 do července 1956. Potom přijal kazatelské místo ve sboru v Teplé, kde působil deset let, až do června 1966, kdy odešel do důchodu. V době, kdy chebský sbor BJB neměl kazatele, bratr Karel Buba jej z Teplé obětavě administroval. Byl to pro něho těžký úkol, neboť v té době chebský sbor byl vystaven mnohému protivenství ze strany komunistických úřadů. Bratr Karel Buba prožíval svá důchodová léta v Miskovicích u Kutné hory a byl členem pardubického sboru, kde také občas vypomáhal službou Slovem. Když se vlivem stáří začaly hlásit nemoci a slabost, odstěhoval se s manželkou do Prahy k dceři a stal se členem vinohradského sboru BJB. Zemřel v Praze ve věku 89 let. Jeho manželka ho přežila o tři roky.