Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu

   „Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.“ 1. Tes 5, 11


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/web/virtuals/49801/virtual/www/subdom/cheb/templates/churchartisteer/functions.php on line 177

KUC KAREL (15. 5. 1939)

Bratr kazatel Karel Kuc se narodil v Požděnicích u Zelové v Polsku, ve věřící rolnické rodině. Otec Robert Kuc pocházel z německé baptistické rodiny, matka Lydie rozená Rejchrtová z potomků českých exulantů. Oba byli členy baptistického sboru v Zelově. Karel však svého otce v dětství nepoznal, sešel se s ním až v jeho stáří v Anglii a po určité době se Karlův otec přestěhoval do Čech k rodině. Jeho otec musel v roce 1942 narukoval do německé armády a v důsledku válečných útrap nervově onemocněl a nebyl schopen se vrátit. Karla a jeho staršího bratra Armína vychovávala tedy jen jejich hluboce věřící matka a dědeček Rejchrt. V roce 1945 se rodina spolu s dalšími vrátila do vlasti a usadila se v Jankovicích u Teplé. Karel zde po ukončení školní docházky musel zůstat v zemědělství a nesměl se ani vyučit. Když v roce 1959 nastoupil vojenskou službu v Bratislavě, vyhledal tam obecenství sboru baptistů na Vysoké ulici a zde v září 1960 vydal svůj život Bohu. Hned v říjnu téhož roku byl v Bernolákově pokřtěn kazatelem Pavlem Kondačem. Po návratu z vojny se v Kladně vyučil zámečníkem. V Kladně se účastnil sborového života v Církvi bratrské, jejíž kazatel Ondráček mu byl velkou duchovní oporou a povzbuzením. Zde prožil také povolání do kazatelské služby a rozhodl se pro studium na Komenského bohoslovecké evangelické fakultě v Praze. Studium absolvoval v letech 1963-1969. Po ukončení nějaký čas pracoval na stavbě modlitebny BJB v Jablonci nad Nisou. V roce 1970 se oženil s Růženou Matysovou a narodily se jim čtyři děti - Daniel (1971)» Ester (1973), Marek (1977) a Lukáš (1981). Syn Daniel s stal kazatelem ve sboru BJB v Jablonci nad Nisou. březnu 1971 se bratr Karel Kuc stal kazatelem sboru BJ v Praze na Pankráci. Ze zdravotních důvodů však po roce a pí na tuto funkci rezignoval. Odešel do Jablonce nad Nisou, kde pracoval jako poštovní doručovatel. Zároveň zde při svém z; městnání vypomáhal sboru jako kazatel. V roce 1975 byl zvolen za kazatele tepelského sboru, kterému sloužil až do roku 1977, potom v roce 1977-1979 výměnou kazatelů sloužil ve sboru v Cheb a v roce 1980 se opět vrátil do Teplé. Jeho zdravotní stav se však po náročné rekonstrukci sborového domu a vypětí při řešení problémů ve sboru natolik zhoršil, že v roce 1985 službu v tomto sboru ukončil a přestěhoval se i s rodinou do Brniště u Libero Zde pracoval ve zdejším kamenolomu a zároveň vypomáhal jak kazatel v libereckém sboru. V roce 1992 se ujal práce kazatelem v nově vzniklém sboru ve Cvikově, kde sloužil až do roku 199 než nastoupil bratr kazatel Milan Svoboda. V té době bratr kazatel Karel Kuc už byl v invalidním důchodu. Nadále se v omezené míře zapojuje do sborové práce.