Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu

   „Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.“ 1. Tes 5, 11

Novoroční zamyšlení

Nedělní besídka dostala pro rok 2015 verš: Hospodin řekl: "Neohlížej se zpět." Genesis 19:17.

V biblickém kontextu bylo toto Slovo řečeno Lotovi, když jej poslové vyváděli ze Sodomy, která byla následně zcela zničena ohněm a sírou.

Zvláštní akcent tomuto Slovu dává osud Lotovy ženy, která neuposlechla a ohlédla se, a byla proměněna v solný sloup.

V širším biblickém kontextu je to pak Slovo Pána Ježíše z Evangelia Lukášova 9,62:

"Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží."

Je to Slovo, které nás učitele, rodiče i přátele nedělní besídky vede k zamyšlení nad hloubkou naší zakotvenosti v Boží Milosti, Lásce i Naději.

K zamyšlení nad pevností našeho rozhodnutí následovat Krista, i když to nepřináší časné výhody, ale často obtíže, těžkosti a protivenství.

Vede nás k zamyšlení, zda naše rozhodnutí postupně nenaleptávají pochybnosti, obavy o živobytí, všední starosti a touhy po pomíjivých zážitcích.

Vede nás k zamyšlení, do jaké míry jsme fixováni na tom, co bylo, na rutině našeho duchovního života, služby i rodinných vztahů.

Boží Slovo nás směřuje vpřed, k očekávání věcí nových, které má pro nás připravené, k novým dobrodružstvím, která nás čekají v Jeho šlépějích.

Nechme se Jím vést a odevzdejme se mu plně do Jeho vedení. A přijímejme všechno, co pro nás v novém roce připravil, s radostí a vděčností.