Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu

   „Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.“ 1. Tes 5, 11

O nás

Záznam z otevření modlitebny 20.10.1972

Sestrih pro 40 výročí

{mp3}audio22101972/sestrih_pro_40_vyroci{/mp3}

 

Dopolední shromáždění

Úvodní píseň:
{mp3}audio22101972/A01-uvodni_pisen{/mp3}

Úvod přivítání - modlitba čtení br. kaz. Štěpán Křivánek
{mp3}audio22101972/A02-uvod_privitani_modlitba_cteni_br_kaz_stepan_krivanek{/mp3}

Mládež píseň - Ať zní Bohu sláva
{mp3}audio22101972/A03-mladez_pisen_at_zni_bohu_slava{/mp3}

Báseň - Ráchel Donátová
{mp3}audio22101972/A04-basen_rachel_donatova{/mp3}
Mládež - píseň Ó, šťastný den
{mp3}audio22101972/A05-mladez_pisen_o_stastny_den{/mp3}

Vyprošení požehnání a zasvěcení modlitebny br.Titěra, br.Švec, br.Tomeš
{mp3}audio22101972/A06-vyproseni_pozehnani_a_zasveceni_modlitebny_br_titera_br_svec_br_Tomes{/mp3}

Zpráva o stavbě modlitebny br. kaz. Štěpán Křivánek - špatná kvalita
{mp3}audio22101972/A08-Zprava_o_stavbe_modlitebny_br_kaz_stepan_krivanek-spatna_kvalita{/mp3}

Pozdrav architekta - Daniela Mathausera - špatná kvalita
{mp3}audio22101972/A09-pozdrav_architekta_daniela_mathausera-spatna_kvalita{/mp3}

Pozdrav pan Grach (předseda odb. kultury ONV) - špatná kvalita
{mp3}audio22101972/A10-pozdrav_pan_grach_predseda_odb_kultury_onv-spatna_kvalita{/mp3}

Pozdrav br.Pribula - špatná kvalita
{mp3}audio22101972/A11-pozdrav_br_pribula-spatna_kvalita{/mp3}

Pozdrav br. dr. Denton Lotz USA - špatná kvalita
{mp3}audio22101972/A12-pozdrav_br_dr_denton_lotz_usa-spatna_kvalita{/mp3}

Pozdrav
{mp3}audio22101972/A13-pozdrav_nevim_kdo{/mp3}

Svědectvi br.Tomeš
{mp3}audio22101972/A15-svedectvi_br_tomes{/mp3}

Závěr dopoledního shromáždění - br. kaz. Křivánek
{mp3}audio22101972/A17-zaver_dop_shr_br_kaz_krivanek{/mp3}

Závěrečná modlitba br. Švec
{mp3}audio22101972/A19-zaverecna_modlitba_br_svec{/mp3}
 

Odpolední shromáždění


Čtení z Bible - br. kaz. Křivánek (úvod ustřižený)
{mp3}audio22101972/B02-uvod_ustrizeny_cteni_z_bible_br_kaz_krivanek{/mp3}

Píseň mládeže - Když Pán Ježíš přišel
{mp3}audio22101972/B03-pisen_mladeze_kdyz_pan_jezis_prisel{/mp3}

Pozdrav- dopis z celého Slovenska
{mp3}audio22101972/B04-pozdrav_dopis_z_celeho_slovenska{/mp3}

Pozdrav - dopis z Vavrišova
{mp3}audio22101972/B05-pozdrav_dopis_vavrisov{/mp3}

Pozdrav - dopis z Plavna v Německu
{mp3}audio22101972/B06-pozdrav_dopis_plavno_nemecko{/mp3}

Pozdrav - dopis br. Šlégr z Plesné
{mp3}audio22101972/B07-pozdrav_dopis_slegr_plesna{/mp3}

Pozdrav - dopis ze Žatce
{mp3}audio22101972/B08-pozdrav_dopis_zatec{/mp3}

Pozdrav - dopis sboru z Gottwaldova - br. M. Šolc ml.
{mp3}audio22101972/B09-pozdrav_dopis_sb_gotwaldov_m_solc_ml{/mp3}

Pozdrav - dopis sboru z Broumova - br. kaz. Lehotský
{mp3}audio22101972/B10-pozdrav_dopis_sb_broumoc_br_kaz_lehotsky{/mp3}

Pozdrav - dopis Marie Hendrychové z USA
{mp3}audio22101972/B11 pozdrav_dopis_marie_hendrychova_usa{/mp3}

Pozdrav - dopis sboru ze Šumperka - br. kaz. Tuček
{mp3}audio22101972/B12-pozdrav_dopis_sb_sumperk_br_kaz_tucek

{/mp3}

Pozdrav - dopis sboru z Klenovce - br. kaz. Šperl
{mp3}audio22101972/B13-pozdrav_dopis_sb_klenovec_br_kaz_sperl{/mp3}

Píseň mládeže - Byl to můj Pán
{mp3}audio22101972/B14-mladez_pisen_byl_to_muj_pan{/mp3}

Pozdravení - br. Vlastimil Pospíšil
{mp3}audio22101972/B15-pozdraveni_br_vl_pospisil{/mp3}

Pozdravení - br. ing. Kubalík
{mp3}audio22101972/B16-pozdraveni_br_ing_kubalik{/mp3}

Pozdravení - br. Vilém Jersák
{mp3}audio22101972/B17-pozdraveni_br_Vilem_jersak{/mp3}

Pozdravení - br. Legierski
{mp3}audio22101972/B18-pozdraveni_br_legierski{/mp3}

Pozdravené - br. Jaroslav Kačenka
{mp3}audio22101972/B19-pozdravení_br_jaroslav_kacenka{/mp3}

Báseň - Marie Jelínková
{mp3}audio22101972/B20-basen_marie_jelinkova{/mp3}

Slovo - br. Švec
{mp3}audio22101972/B21-slovo_br_svec{/mp3}

Pěvecký sbor - Boha chválíme
{mp3}audio22101972/B22-pev_sbor_te_boha_chvalime{/mp3}

vBáseň - Danuška?
{mp3}audio22101972/B23-basen_danuska-nevim_kdo{/mp3}
Slovo - br. Titěra
{mp3}audio22101972/B24-slovo_br_titera{/mp3}

Mládež - housle
{mp3}audio22101972/B25-hudba_housle-mladez_nevim_kdo{/mp3}

Svědectví
{mp3}audio22101972/B26-svedectvi-nevim_kdo{/mp3}

Svědectví - br. M. Šolc I.
{mp3}audio22101972/B27-svedectvi_br_m_solc-prvni_fragment{/mp3}

Svědectví - br. M. Šolc II.
{mp3}audio22101972/B28-svedectvi_br_m_solc-druhy_fragment{/mp3}

Kázání
{mp3}audio22101972/B29-kazani-nevim_kdo{/mp3}

Pěvecký sbor - Bůh je Tvůj Pán
{mp3}audio22101972/B30-pisen_pev_sbor-buh_je_tvuj_pan{/mp3}

Píseň s klavírem - Po cestě
{mp3}audio22101972/B31-pisen_s_klavirem-po_ceste-nevim_kdo{/mp3}

Kázání
{mp3}audio22101972/B32-kazani-nevim{/mp3}
 

Píseň mládeže - Když toužil jsem
{mp3}audio22101972/C01-pisen_mladeze-kdyz_touzil_jsem_bloudici_poutnik{/mp3}

Slovo
{mp3}audio22101972/C02-slovo-nevim_kdo{/mp3}

Závěr odpoledního shromáždění
{mp3}audio22101972/C03-zaver_odp_shromazdeni{/mp3}

Závěrečná píseň
{mp3}audio22101972/C04-zaverecna_pisen{/mp3}

Závěrečné požehnání - br. kaz. Křivánek
{mp3}audio22101972/C05-zaverecne_pozehnani_br_kaz_krivanek{/mp3}
 
 

Kdo jsou to baptisté

Baptisté jsou křesťanská reformační církev, která zastává kongregační zřízení. To znamená, že každý sbor je samostatný a každý člen má právo zasahovat do sborových záležitostí. Jednotlivé sbory jsou sdruženy  jak do  jednot (u nás Bratrská jednota baptistů - BJB), tak do kontinentálních seskupeních a světového svazu baptistů. 
Název baptisté má svůj původ v řeckém slově označujícím "ponoření" neboli křest. Baptisté mají spolu s ostatními křesťanskými církvemi společné vyznání víry.


Baptisté věří, že každé společenství křesťanů, každý místní sbor je církví v pravém slova smyslu. Každý místní sbor je samostatný a nezávislý na jiných sborech nebo na nějakém nadřízeném orgánu. S těmi, kdo sdílejí stejné přesvědčení, se sdružujeme do Bratrské jednoty baptistů, Evropské baptistické federace a Světového svazu baptistů. Bratrská jednota baptistů není "baptistickou církví", ale je jednotou (svazem) jednotlivých místních církví.
Baptisté se nikdy nechtějí pokoušet přivést někoho k víře donucením. Rozhodnutí víry musí učinit každý naprosto dobrovolně. Požadujeme náboženskou svobodu pro všechny, pro věřící i nevěřící. Právě mezi baptisty vzniklo jedno z prvních hnutí za náboženskou svobodu, protože jsme si jisti, že před Pánem Bohem je za svůj život zodpovědný každý sám. Vzhledem k tomu, že odmítáme jakékoliv násilí ve věcech svědomí, požadujeme také důslednou odluku církve od státu. Spojení nebo podpora církve státní moci byla vždy v dějinách církví ke škodě.
Co je nejvyšší autoritou pro víru a život? Odpověď baptistů zní: "Bible". Písma svatá Starého a Nového zákona jsou Božím slovem, jsou naším průvodcem ve věcech víry i života. Bible není mrtvým literárním textem. Duch svatý nás vede k porozumění Bibli, vede nás k tomu, že jejími slovy nás oslovuje živý Bůh. A protože věříme, že Bůh dosud k lidem slovy této knihy promlouvá, proto jsou baptisté lidmi milujícími Bibli.
Stane-li se někdo členem baptistického sboru, stává se tím také součástí misijního hnutí. Jako v minulosti, tak i dnes by mělo platit, že každý baptista je misionářem. Misie znamená šíření radostné zvěsti - evangelia o Boží lásce, o odpuštění hříchů a věčném životě pro zásluhy Pána Ježíše Krista. Misie však také zahrnuje ochranu slabých a bezmocných, pomoc v nouzi, šíření pokoje. Obojí, sociální pomoc i evangelizace, jsou nedílnou součástí misie. Baptisté chtějí i tímto způsobem říci světu, že v Ježíši Kristu mohou všichni nalézt plný život.
Členy baptistického sboru se mohou stát jen ti, kteří prožili znovuzrození z Ducha svatého a vyznávají svoji víru před sborovým shromážděním. Na vyznání své víry jsou pak pokřtěni ponořením do vody. Přijmutím do sboru na sebe berou věřící závazek žít podle nároků Božího slova, které hovoří do osobního i církevního života.

Vděčnost Bohu v uplynulém roce 2011

- mohli jsme se svobodně scházet k bohoslužbám,

- křest Evy Horové,

- svatební shromáždění (Zdenka a Petr Mosesovi, Danielka a Otto Zelenkovi, Petr a Zdenka Kvasničkovi),

- bezplatný převod pozemků pod sborovými budovami,

- Noc otevřených kostelů,

- EnglishCamp,

- tábor dorostu,

- mohla probíhat služba dětem, dorostu, mládeži,

- pěvecké sbory,

- scházení skupinky sester a maminek s dětmi,

- za ochotné služebníky (a prosba o zapojení se nových služebníků),

- velikonoční a vánoční a další akce ve sboru,

- úpravy prostor besídky a dorostu a další stavební úpravy na budovách.